Lovverk for bruk av snøscooter

Det har lenge vært store debatter og emosjonelle diskusjoner rundt bruk av snøscootere i Norge. Nordmenn elsker naturen og friluftsliv, derfor har det vært vanskelig for snøscootereiere å bruke marka for sine lyster.

Sterke motsetninger kjemper om makta

Naturvernforkjempere peker mot at økt motorferdsel i villmarka kan ødelegge dyrelivet og skade omgivelsene, mens snøscootereiere viser til Sverige som eksempel, der ferdsel på snøscooter har vært tillatt for allmennheten i alle år uten at det har gått ut over verken planteliv eller dyr. Nå er det snart registrert ett hundre tusen snøscootere i Norge, derfor har regjeringen gitt etter og tillatt fritidskjøring på snøscooter i de kommunene som ikke har noe imot dette. Altså får kommunene velge selv om de vil la snøscootere kjøre rundt på deres territorier eller ei.

En litt vilkårlig tendens har oppstått

De fleste kommunene har åpnet opp for dette, derfor er det nå fullt mulig å kjøpe seg en snøscooter og sette ut i villmarka neste vinter. Utallige scooterløyper har blitt opprettet det siste året, og mange konkurranser og turneringer har blitt avholdt for snøscootereiere. Loven er dog fortsatt noe uklar, derfor bør du ta kontakt med lokale myndigheter før du kjøper en scooter.

Én ting er sikkert – snøscootere vil ikke forsvinne, deres utvikling vil fortsette i rask hastighet, og det er ikke umulig at flotte scooterløyper dukker opp også i Osloområdet.